Jak wygląda kurs na prawo jazdy

Kurs na prawo jazdy, który przeprowadza szkoła nauki jazdy powinien składać się z obowiązkowych 30 godzin nauki teoretycznej (wliczają się w to 4 godziny pierwszej pomocy) i 30 godzin praktycznej nauki jazdy. Praktyczna nauka jazdy może się rozpocząć dopiero po zajęciach teoretycznych i jest przeprowadzana specjalnie do tego przystosowanym pojazdem – oznaczonym „elką”. Lekcja kursu teoretycznego trwa 45 minut, a  praktycznego 60 minut. Do egzaminu państwowego kursant może podejść dopiero po wyjeżdżeniu minimum 30 godzin i po zaliczonym egzaminie wewnętrznym składającym się z teorii i praktyki.

Dodaj komentarz